Nicol Morávková

Bachelor's thesis

Nord Stream II: politický diskurz v Polsku

Nord Stream II: political discourse in Poland
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou politického diskurzu v Polsku ve věci ruského plynovodu Nord Stream II. Předmět zkoumání představuje vnímání probíhající výstavby tohoto potrubí mezi politickými elitami v Polsku, jejich vyjadřování a prezentace projektu veřejnosti. Práce si klade za cíl zjistit, jaký je postoj Polska, jakožto člena Evropské unie, k projektu Nord Stream II a zda v zemi dochází …more
Abstract:
This bachelor thesis deals with the analysis of political discourse in Poland in the matter of the Russian gas pipeline Nord Stream II. The subject of the research is the perception of the ongoing construction of this pipeline between the political elites in Poland, their expression and their presentation of the project to the public. This thesis aims to find out what is the attitude of Poland, as …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 3. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 9. 2019
  • Supervisor: Markéta Votoupalová
  • Reader: Zbyněk Dubský

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/78132

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / field:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní studia - diplomacie