Marek RASOCHA

Bakalářská práce

Responsivní design portálu pro správu organizací

Responsive design for organizations management portal Jasenverkko.fi
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vytvoření responzivního designu portálu pro správu organizací Jasenverkko.fi. Tato práce nejprve čtenáře seznamuje se samotným portálem Jasenverkko.fi a principy responzivního designu. Práce pokračuje v zavedení čtenáře do problematiky frameworků Apache Wicket a Twitter Bootstrap. V praktické části se práce zabývá implementací prezentační vrstvy zmíněného portálu. Tato …více
Abstract:
The goal of this bachelor thesis is to create a responsive presentation layer for portal Jasenverkko.fi. The thesis introduces the portal Jasenverkko.fi and presents basic principles of responsive design and web frameworks Apache Wicket and Twitter Bootstrap. The practical part of the thesis deals with implementation of the portal's presentation layer and its testing on both PC and mobile devices.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jakub Daněk

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RASOCHA, Marek. Responsivní design portálu pro správu organizací. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika