Bc. Ivan Homola

Bakalářská práce

Webová aplikace pro forenzní identifikační systém FIDENTIS

Web application for forensic identification system FIDENTIS
Abstract:
This thesis describes the process of creating modern websites using PHP, HTML, CSS with elements like HTML5 and WebGL. The aim of the thesis was to create a web application that meets the demands placed on modern websites, such as responsiveness, simplicity, clarity and emphasis on content of the website.
Abstract:
Práca popisuje proces tvorby moderných internetových stránok za pomocí technológií PHP, HTML, CSS s využitím prvkov HTML5 a WebGL. Cieľom bakalárskej práce bolo vytvoriť webovú aplikáciu, ktorá spĺňa nároky kladené na moderné webové stránky, ako sú responzibilita, jednoduchosť, prehľadnosť a dôraz kladený na obsahovú časť.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Igor Chalás
  • Oponent: RNDr. Adam Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky