Tomáš Mucha

Bakalářská práce

Implementace Business Intelligence pro menší firmu

Business Intelligence implementation for a small company
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou implementace Business Intelligence řešení pro malé firmy. Analyzování dat a získávání užitečných informací pro rozhodování je v dnešní době stále více klíčové, zejména pro podniky působící v sektorech s vysokým počtem konkurenčních subjektů na trhu. BI systémy umožňují firmám sbírat, ukládat, analyzovat a prezentovat data v ucelené a srozumitelné formě …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the implementation of Business Intelligence solutions for small companies. Analyzing data and obtaining useful information for decision-making is increasingly crucial nowadays, especially for businesses operating in sectors with a high number of competitors in the market. BI systems allow companies to collect, store, analyze and present data in a comprehensive and understandable …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 1. 2024

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2024
  • Vedoucí: Ing. Pavel Turčínek, Ph.D.
  • Oponent: Jan Přichystal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Provozně ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor / specializace:
Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika / Webové technologie