Bc. Martin Bouček

Diplomová práce

Implementace systému Business Intelligence ve výrobním podniku

Implementation of the Business Intelligence system in a manufacturing company
Anotace:
Tématem práce je problematika Business Intelligence ve výrobním podniku. Cílem je vybrat a vytvořit návrh relevantního reportu a následně jej implementovat za pomoci nástrojů Business Intelligence. Vyhodnocení probíhá ověřením validity reportem zobrazovaných informací porovnáním se zdrojovým informačním systémem. V závěru jsou formulovány konkrétní kroky, kterými se zvýší efektivita využití nástrojů …více
Abstract:
This diploma thesis deals with problematics of Business Intelligence in a manufacturing company. The aim is to select, design and then implement the relevant report using Business Intelligence tools. The evaluation is done by checking the validity of the information displayed by the report by comparing it with the source information system. In the conclusion, concrete steps are formulated to increase …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2021
  • Vedoucí: doc. Ing. Stanislava Mildeová, CSc.
  • Oponent: prof. Ing. Petr Berka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní