Mgr. Klára Tučková

Bakalářská práce

Vnitřní prostředí tělocvičné jednoty Sokol Kolín - atletika

The internal environment of the gymnastics club Sokol Kolín - atletika
Anotace:
Tématem této bakalářské práce je vnitřní prostředí TJ Sokol Kolín – atletika. Jednotlivými cíli práce jsou: charakteristika TJ Sokol Kolín – atletika, analýza vnitřního prostředí, identifikace slabých a silných stránek a návrh doporučených řešení pro zlepšení chodu TJ Sokol Kolín – atletika. K práci byla využita odborná literatura, materiály poskytnuté vedením jednoty a informace od předsedy oddílu …více
Abstract:
The bachelor thesis is aim at internal environment of the club TJ Sokol Kolín – atletika. Particular targets of the thesis are: characteristic of TJ Sokol Kolín – atletika, analysis of the internal environment of the club, definintion of the strenghts and weaknesses and proposal of solutions for club functioning improvement. There was used specialized literature, materials provided by club´s management …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Oldřich Racek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Pařík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií