Eliška ČADOVÁ

Bakalářská práce

Současné existencialní otazky mládeže žijíci na venkově

Existencional questions about people living in the country.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá exisenciálními otázkami mládeže žijící na venkově. Je rozdělena do tří stěžejních kapitol. První a druhá kapitola mapuje teoretická východiska. V úvodních statích je z filozofického i psychologického hlediska charakterizován existencionalismus v kontextu jeho nejvýznamnějších představitelů. Druhá kapitola je věnována adolescenci, změnám a vývojovým úkolům tohoto ontogenetického …více
Abstract:
This bachelor work takes an interest in existential questions about people living in the country. It is divided into 3 crucial parts. First and second parts decsribe theories. In opening texts, from phylosophical and psychological points of view, is characterized the existencionalism and its most significant authors. The second part deals with adolescence, its changes and development of this particular …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Vladimíra Lovasová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČADOVÁ, Eliška. Současné existencialní otazky mládeže žijíci na venkově. Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická