Ing. Dušan Mladenović, Ph.D.

Disertační práce

Analýza rozdílů online a offline word-of mouth v kontextu interkulturálních rozdílů – implikace pro mezinárodní marketing v e-commerce

Analysis of differences between online and offline word-of-mouth in the context of intercultural differences - implications for international marketing in e-commerce
Anotace:
Cílem této studie je prozkoumat rozdíly mezi tradičním a elektronickým Word of Mouth komunikace v mezikulturním kontextu Srbska a České republiky. Navíc lze sledovat Hofstedeho model kulturních dimenzí na prozkoumaných rozdílech spolu s in-group (členská skupina) a out-group (nečlenská skupina) Word of Mouth komunikací, se sociálními vazbami, s důvěrou v offline a online prostředí a zapojení různých …více
Abstract:
The purpose of the present study is to explore differences between traditional and electronic Word of Mouth in the cross-cultural context of Serbia and the Czech Republic. Moreover, to observe the implications of Hofstede’s cultural dimensions on explored differences together with in-group and out-group Word of Mouth communication, social ties, trust in an offline and online environment, and various …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 10. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 1. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Assist. Prof. Roberto Bruni, dr hab. Maciej Mitręga, prof. UE

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta