Andrea DVOŘÁČKOVÁ

Bakalářská práce

Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška a Hlava 22 Josepha Hellera: srovnání

Jaroslav Hašek's The Good Soldier Švejk and His Fortunes in the World War and Joseph Heller's Catch - 22: A Comparison
Abstract:
This thesis deals with the comparison of the Jaroslav Hašek´s novel The Good Soldier Švejk and his Fortunes in the World War and the novel Catch-22 by Joseph Heller. The first part of the thesis briefly outlines the historical background, events that precede the creation of the works and their importance in the Czech and the American cultures. The following section discusses the comparison in terms …více
Abstract:
Práce se zabývá srovnáním románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války a románu Hlava 22 od Josepha Hellera. V první části je stručně nastíněno historické pozadí, události, které předcházely vzniku děl a jejich význam v české, respektive americké kultuře. Následuje srovnání po stránce kompoziční, tj. narativní situace, časová struktura a prostředí děl, dále po stránce jazykové …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2011
Identifikátor: 19507

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Roman Trušník, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DVOŘÁČKOVÁ, Andrea. Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války Jaroslava Haška a Hlava 22 Josepha Hellera: srovnání. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi