Bc. Amálie Chudá

Bakalářská práce

Analýza překladu lexikálních germanismů do japonštiny v Haškově románu Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války

The Analysis of Translation of German Loanwords into Japanese in Hašek's novel The Good Soldier Svejk and His Fortunes in the World War
Anotace:
Bakalářská diplomová práce zkoumá translatologickou analýzu lexikálních germanismů v nejnovějším japonském překladu románu Jaroslava Haška Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, který pořídil Kurisu Kei v roce 1962 a jeho japonský název je 兵士シュヴェイクの冒険 (heiši šuveiku no bóken). Germanismy jsou v románu hojně používány a spolu s ostatními specifickými jazykovými prostředky pomáhají dotvářet atmosféru …více
Abstract:
Bachelor thesis examines the translatological analysis of German loanwords in the newest Japanese translation of Jaroslav Hašek´s novel The Good Soldier Svejk and His Fortunes in the World War, which was translated into Japanese by Kurisu Kei in 1962 and the Japanese title is 兵士シュヴェイクの冒険 (heishi shuveiku no bōken). German loanwords are used in the novel frequently and help to create its atmosphere …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Marek Mikeš
  • Oponent: Mgr. Jiří Matela, M.A.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Japanistika