Bc. Lucie Pospíšilová

Diplomová práce

Harmonizace práce a rodiny: Slaďování potřeb zaměstnankyň po návratu z MD/RD a přístupu managementu

Work/Life Balance: Reconciling of Needs of the Employees Returning From Maternity/Parental Leave with the Aproaches of Management
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problémem nerovnováhy mezi prací a rodinou v pobočkách vybrané organizace v Jihomoravském kraji. Konkrétně se věnuje potřebám souvisejícím se sladěním práce a rodiny u zaměstnankyň po návratu z MD/RD, a přístupu vedoucích pracovníků k nim. Poznávacím cílem práce je tak nalézt odpověď na hlavní výzkumnou otázku, která zní: Jsou potřeby zaměstnankyň po MD/RD, týkající se slaďování …více
Abstract:
The thesis deals with the problem of imbalance between work and family in the selected branches of one state-owned organization in the South Moravia. It examines the needs related to reconciling work and family life of employees returning from maternity and parental leave, and also managers stance to these needs. Cognitive task is to find out an answer to the main research question, which is: Are the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc., Mgr. Josef Horňáček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Miroslav Suchanec, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií