Theses 

Copingové strategie, vybrané osobnostní charakteristiky a akademická úspěšnost studentů inklinujících k trémě – Mgr. Tereza Žaloudková

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Tereza Žaloudková

Master's thesis

Copingové strategie, vybrané osobnostní charakteristiky a akademická úspěšnost studentů inklinujících k trémě

Coping strategies, selected personality characteristics and academic success of students tending to stage-fright

Abstract: Tato diplomová práce se zaměřuje na studenty vysokých škol, kteří pociťují během zkoušení nadměrnou trému. Zabývá se vztahem a souvislostmi temperamentu, rysu úzkostnosti, copingových strategií a akademické úspěšnosti u těchto studentů. Data byla získána od 104 studentů vysokých škol a absolventů nejdéle jeden rok po ukončení studia. Pro získání dat byly použity dotazníky KSAT – klasické, sociálně-situační anxiety a trémy O. Kondáše, STAI – dotazník úzkostnosti C. D. Spielbergera, SVF 78 – copingové strategie W. Jankeho a G. Erdmannové a revizi EPQ – Eysenckova osobnostního dotazníku. V této práci bylo zjištěno, že 21% studentů trpělo vysokou úrovní trémy, existují rozdíly mezi muži a ženami v pociťované trémě a úzkostnosti; rys úzkostnosti a tréma souvisí s neuroticismem; extraverze a neuroticismus jsou moderátory vztahu copingových strategií a akademické úspěšnosti a strategie zvládání stresu souvisí s extraverzí a neuroticismem.

Abstract: This study is focused on undergraduate students with excessive feelings of examination anxiety. This study follows up relationships and consequences of temperament, state trait, coping strategies and academic achievement by these students. The data was collected from 104 undergraduate university students and those who had up to one year after graduation. Classical, social situation anxiety and examination anxiety KSAT questionnaire from O. Kondáš, STAI, questionnaire of state/trait anxitety from C. D. Spielberger, SVF 78, questionnaire of coping strategies from W. Janke and G. Erdmann and revision of EPQ Eysenck personality questionnaire were used for these purposes. Results of this study show that: 21% of students suffer high level of stage fright, there exists a difference between men and women in trait anxiety and examination anxiety; trait anxiety and stage fright are related to neuroticism; extraversion and neuroticism moderate relationship between coping strategies and academic achievement and coping strategies are related to extraversion and neuroticism.

Keywords: Copingové strategie, tréma, úzkostnost, osobnost, extraverze, neuroticismus, akademická úspěšnost, studenti, coping strategies, stage fright, anxiety trait, personality, extraversion, neuroticism, academic achievement, students

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 5. 2015
  • Supervisor: PhDr. Zdenka Stránská, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Michal Čerňák, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Go to top | Current date and time: 19/6/2019 07:47, Week 25 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz