Alžběta Čechová

Bakalářská práce

The English Speaking Anxiety of Non-native High School Speakers: Coping Strategies

The English Speaking Anxiety of Non-native High School Speakers: Coping Strategies
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to provide as much information as possible about the English speaking anxiety. The English speaking anxiety is considered to be spread among the students of English and according to that, suggestion how to overcome anxiety are provided in the thesis. Basic information, characteristics and identifying the English speaking anxiety can be found in the theoretical part …více
Abstract:
Cílem této bakalářské práce bylo nabídnout co největší množství informací o úzkosti z mluvení anglickým jazykem. Tato úzkost se vysktytuje mezi studenty velmi hojně a díky tomu bylo třeba v bakalářské práci navrhnout strategie, jak se s takovou úzkostí vyrovnat. Teoretická část obsahuje vymezení pojmu úzkost v souvislosti se studiem anglického jazyka. Praktická část je věnována popisu a výsledkům akademického …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PaedDr. Zdena Kráľová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Čechová, Alžběta. The English Speaking Anxiety of Non-native High School Speakers: Coping Strategies. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe