Mgr. Martin Benešík, Ph.D.

Disertační práce

Charakterizace proteinů polyvalentního stafylokokového bakteriofága podílejících se na lyzi hostitelské buňky

Characterization of proteins from polyvalent Staphylococcal bacteriophage which are involved in lytic process of host cell
Anotace:
Přirozené mutanty s širokým rozmezím hostitele odvozené od fága 812, který patří do čeledi Myoviridae a rodu Kayvirus jsou vhodné pro použití ve fágové terapii stafylokokových infekcí. Bezpečné zavádění fágových přípravků do medicíny, biotechnologií nebo potravinářského průmyslu vyžaduje důkladnou charakterizaci těchto fágů, ale také jejich lytických enzymů, které mají řadu praktických aplikací. Cílem …více
Abstract:
The spontaneous broad host-range mutants derived from phage 812 from Myoviridae family and Kayvirus genus, are suitable for use in phage therapy of staphylococcal infections. Safe implementation of phage prpeaprations in medicine, biotechnology and food industry need careful characterization of these phages and their lytic enzymes, which have various practical uses.The aim of this study was to characterize …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 9. 2017
  • Vedoucí: doc. RNDr. Roman Pantůček, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr., Ing. Karel Klepárník, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Doktorský studijní program / obor:
Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie