Markéta FRDLÍKOVÁ

Bakalářská práce

Srovnání morfologie příčných řezů jehlic smrků (rod Picea)

Comparative morphology of the spruce needles (genus Pinus)
Anotace:
Úkolem mé bakalářské práce je charakterizovat vybrané druhy rodu Picea (smrku). Hlavním cílem je srovnání morfologie příčných řezů jehlic nejčastěji pěstovaných druhů u nás napříč hlavními fylogenetickými skupinami. Morfologické znaky jsou hlavním identifikačním znakem pro rozlišení jednotlivých druhů smrku (Picea). Práce byla doplněna o přehled dalších morfologických makroznaků uváděných v dendrologické …více
Abstract:
The task of my bachelor's thesis is to characterize the selected species of the genus Picea (spruce). The main aim is to compare the morphology of the cross-sections of needles of most commonly cultivated species in our country across major phylogenetic groups. Morphological characters are the main identification sign to distinguish the different types of spruce (Picea). The work was complemented by …více
 

Klíčová slova

rod Picea jehlice dřeviny
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 3. 2013
Zveřejnit od: 30. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 26. 8. 2013
 • Vedoucí: RNDr. Radim Jan Vašut, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FRDLÍKOVÁ, Markéta. Srovnání morfologie příčných řezů jehlic smrků (rod Picea). Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.3.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 30. 3. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 6wx85x 6wx85x/2
11. 9. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
11. 9. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.