František Stoklasa

Bakalářská práce

Porovnání anatomické a morfologické stavby jehlic borovice lesní (Pinus sylvestris L.) u jedinců pěstovaných v monokulturách a ve smíšených porostech

Comparison of anatomical and morphological structure of needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) in individuals grown in monocultures and in mixed stands
Anotace:
Smíšené lesní porosty můžou vykazovat lepší schopnost odolat prudkým klimatickým změnám dnešní doby. Ačkoli si jedinci ve smíšení mohou konkurovat, tak na druhou stranu si mohou být i vzájemně prospěšní. Jaký vliv má smíšení porostů na borovicí lesní (Pinus sylvestris L.), ukazuje tato studie, ve které je zkoumána anatomická a morfologická stavba jejího jehličí. Byla měřena výška, šířka a délka jehlice …více
Abstract:
Mixed stands may show a better ability to withstand today's rapid climate change. Although trees in mixed stands can be competitive, what could make them stronger and more resilient. The effect of mixing stands with Scots pine is shown in this study, which examines the anatomical and morphological structure of Scots pine (Pinus sylvestris L.). Most of the results of the tested parameters came out with …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Roman Plichta, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Lesnictví / Lesnictví