Elena Kremnická

Bachelor's thesis

Projektové řízení

Project Management
Abstract:
The goal of the submitted thesis: “Project management” is to analyze the current state of project management in the company M – PROFEX spol. s r.o.. The goal of this thesis is to identify major deficiencies in project management, focusing on the project life-cycle, organization techniques currently in use and the competencies od project managers, which could be improved by implementing project management …viac
Abstract:
Predmetom bakalárskej práce „Projektové řízení“ je analýza aktuálneho stavu projektového riadenia v podniku M – PROFEX spol. s r.o.. Cieľom bude nájsť nedostatky v riadení projektov v danom podniku z pohľadu životného cyklu projektu, použitých organizačných nástrojov a kvalifikácie projektového manažéra, ktoré by mohli byť odstránené využitím techník projektového manažmentu. V teoretickej časti je …viac
 
 
Jazyk práce: Slovak
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2019
  • Vedúci: Ing. Bc. Sylva Žáková Talpová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ing. Jan Žák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masaryk University

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economy and Management / Business Management