Bc. Miroslav Suchopar

Diplomová práce

The System of Project Manager Competencies in the IT Organization

The System of Project Manager Competencies in the IT Organization
Anotace:
Projektové řízení (též projektový management) je celosvětově rozšířená disciplína, jenž je v současnosti podporovaná různými mezinárodními organizacemi s vlastním specifickým pohledem na projektové řízení. Jednotlivé lišící se pohledy a přístupy tvoří širokou škálu možností, jak projektové řízení aplikovat v jednotlivých organizacích. Tato práce je zaměřena na kompetenčně orientované přístupy v oblasti …více
Abstract:
Project management is a wide-spread discipline nowadays supported by various international organizations, each with specific point of view on the project management (i.e. process-based or competency-based project management). Particular organizations with their different attitudes provide wide spectrum of possibilities how to apply project management in a company. This thesis is aimed at competency …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 1. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2012
  • Vedoucí: RNDr. Zdenko Staníček, Ph.D.
  • Oponent: Martin Adámek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky