Bc. Pavlína Kouklíková

Diplomová práce

Business Process Management jako prostředek pro řízení a optimalizaci procesů

Business Process Management as a Means to Management and Optimization of the Processes
Anotace:
Cílem této práce je představení Business Process managementu (dále jen BPM) jako prostředku pro řízení aoptimalizaci procesů. Kapitoly popisují obecný pohled na podnikové procesy a procesní řízení, definují pojem BPM zaměřují se detailně na roli IT při řízení a optimalizaci podnikových procesů. Závěrečné kapitoly představují zkušenosti se zaváděním BPM v konkrétní společnosti z pohledu IT a předkládají …více
Abstract:
The aim of this thesis is to introduce Business Process Management (BPM) as an instrument and methodology form management of business processes and their optimization.Respective chapter of this thesis provide general view of business processes and their management, define the content of BPM and subsequently cover the role of IT in management and optimization of processes. Final chapters provide a summary …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 10. 2011
  • Vedoucí: Ing. Václav Šebek, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Bohumil Miniberger, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Informační technologie a management