Karlheinz Schwer

Disertační práce

Models and Variables of the Enterprise Digital Transformation

Modely a proměnné digitální transformace podniku
Anotace:
Vzhledem k tomu, že úspěch či neúspěch digitální transformace stále více rozhoduje o životě a smrti firem, je pro firmy stále důležitější umět posoudit své schopnosti v oblasti digitální transformace a znát nejdůležitější proměnné ve hře o digitální transformaci. Dále se tato práce zabývá tím, jak musí společnosti investovat, aby byly schopny realizovat digitalizační projekty a byly finančně úspěšné …více
Abstract:
As the digital transformation success or failure of companies increasingly determines the life and death of companies, it is becoming increasingly important for companies to be able to assess their digital transformation capabilities, to know the most important variables in the game of digital transformation. Furthermore, this thesis is about how companies need to invest to be able to implement digitization …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 1. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 3. 2023
  • Vedoucí: Jiří Hnilica
  • Oponent: Jiří Dvořáček, Martin Potančok

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
https://vskp.vse.cz/eid/88706