Ing. Martina Průšková

Bakalářská práce

Podpora malého a středního podnikání a rozvoj obcí, měst a regionů

Support of small and medium-sized enterprises and development of municipalities, towns and regions
Anotace:
Práce se zaměřuje na analýzu programů na podporu malého a středního podnikání a to zejména na podporu finanční. Představuje instituce v rámci Evropské unie i České republiky, které poskytují podporu malým a středním podnikům, a dále některé programy podpory, jež tyto instituce poskytují. Mezi podpůrnými institucemi mají na evropské úrovni velkou úlohu Evropská investiční banka a Evropský investiční …více
Abstract:
The work is focused on analysis of programmes of small and medium-sized enterprises support respectively on their financial support. It presents institutions within European Union and the Czech Republic which provide support of small and medium-sized enterprises and it also presents some supporting programmes which these institutions provide. Among institutions which provide support for small and medium …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Zuzana Khendriche Trhlínová, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Bohumír Brom

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa