Mgr. Šárka Peinlová

Diplomová práce

Právní postavení nezletilého dítěte při rozvodu rodičů

Legal Status of Minor Child in Case of Parent's Divorce
Anotace:
Diplomová práce se zabývá právním postavením nezletilého v průběhu rozvodového řízení rodičů, a to z hmotně právní i procesně právní stránky. Snaží se nalézt odpověď na otázku možností nezletilého jako nositele práv, jichž se může aktivně domáhat. Zde klade důraz na vymezení rozumové vyspělosti dítěte a jeho nejlepších zájmů. Následně se věnuje orgánům, jež mají objektivně posuzovat situaci dítěte …více
Abstract:
This thesis deals with the substantive and procedural aspect of the legal status of minor child in case of parent's divorce from. It‘s aim is to answer the question whether a minor may hold rights and actively enforce them. Emphasis is put on defining mental maturity and child’s best interests. The thesis also deals with the authorities who objectively assess the situation of a child, such as experts …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Radovan Dávid, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeňka Králíčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta