Ing. Vladimíra SOPORSKÁ

Diplomová práce

Multidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních v České republice

Multidisciplinary Palliative Care in Healthcare Organizations in the Czech Republic
Anotace:
Cílem práce je zjistit, jak funguje multidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních se zaměřením na dlouhodobou či následnou péči z pohledu koordinátorů nebo vedoucích paliativních týmů. V teoretické části jsou uvedeny pojmy související s tématem, jako jsou koncepce paliativní péče, její vývoj a současná situace v České republice. Výzkumná část je zaměřena na konkrétní zdravotnická …více
Abstract:
The aim of this work is to find out how multidisciplinary palliative care works in healthcare facilities with a focus on long-term or follow-up care from the perspective of coordinators or leaders of palliative teams. In the theoretical part, the concepts related to the topic, such as palliative care concepts, its development and the current situation in the Czech Republic are presented. The research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SOPORSKÁ, Vladimíra. Multidisciplinární paliativní péče ve zdravotnických zařízeních v České republice. Ostrava, 2019. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií