Bc. Eva Malíková

Diplomová práce

Komparace náročnosti ošetřovatelské péče v Domově seniorů a v hospici Hvězda z pohledu poskytovatele

Comparison of the nursing load between Nursing Home Star and Hospice Star from the caregivers point of view
Anotace:
Diplomová práce zjišťuje míru ošetřovatelské zátěže při poskytování ošetřovatelské péče klientům v Domově seniorů a pacientům v Hospici Hvězda z pohledu poskytovatele a porovnává jejich rozdíly. Obsahem je popis poskytované ošetřovatelské péče, jejích společných znaků a rozdílů a posouzení náročnosti v obou střediscích – Domov seniorů a Hospic Hvězda v neziskové organizaci. Stěžejní část tvoří průzkumné …více
Abstract:
The thesis is examining the level of nursing stress while providing nursing services to clients of the Aged-Persons Home home and patients of the „Hvězda“ hospice from the point of view of their providers and comparing their differences. It deals with description of provided nursing services, their similarities as well as differences and judging the demandingness in both the institutions – the Aged …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 2. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta