Bc. Jaroslav HUBÁČEK

Diplomová práce

Nekonvenční metody sledování částečných výbojů

Non-conventional PD measurements
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá částečnými výboji, mechanizmem jejich vzniku a jejich škodlivým působením na vysokonapěťovou izolaci elektrických strojů. Je zde uveden jejich základní teoretický popis a případy, kdy vznikají. Popsány jsou dostupné měřicí metody a to jak konvenční galvanická metoda, tak i zejména nekonvenční metody založené na snímání jejich optických, akustických, elektromagnetických …více
Abstract:
This master theses is concerned with partial discharges, mechanisms of their origin, their harmful impact on high-voltage insulation of electric machines and also their basic theoretical descriptions and cases of inception. We describe accessible measurable methods as conventional galvanic method or especially non-conventional methods based on scanning of their optical, acoustical, electromagnetical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBÁČEK, Jaroslav. Nekonvenční metody sledování částečných výbojů. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická