Bc. Jaroslav HUBÁČEK

Master's thesis

Nekonvenční metody sledování částečných výbojů

Non-conventional PD measurements
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá částečnými výboji, mechanizmem jejich vzniku a jejich škodlivým působením na vysokonapěťovou izolaci elektrických strojů. Je zde uveden jejich základní teoretický popis a případy, kdy vznikají. Popsány jsou dostupné měřicí metody a to jak konvenční galvanická metoda, tak i zejména nekonvenční metody založené na snímání jejich optických, akustických, elektromagnetických …more
Abstract:
This master theses is concerned with partial discharges, mechanisms of their origin, their harmful impact on high-voltage insulation of electric machines and also their basic theoretical descriptions and cases of inception. We describe accessible measurable methods as conventional galvanic method or especially non-conventional methods based on scanning of their optical, acoustical, electromagnetical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 4. 2013
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. Ing. Eva Müllerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUBÁČEK, Jaroslav. Nekonvenční metody sledování částečných výbojů. Plzeň, 2013. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická