Michala KRYŠPÍNOVÁ

Bakalářská práce

Osobnost sociálního pracovníka, pilotní studie

The personality of a social worker, a pilot study
Anotace:
Bakalářská práce s názvem ,,Faktory způsobující změny v osobnosti sociálního pracovníka?? pojednává o osobnosti sociálního pracovníka a faktorech, které negativně působí na jeho osobnost a mohou v konečném důsledku vést k syndromu vyhoření. Ve své bakalářské práci rozpracovávám podrobnější představu o práci sociálního pracovníka, o specifikách této profese a o možných krizových momentech a faktorech …více
Abstract:
Bachelor thesis titled, "The factors creating changes in the personality of a social worker'' discussing about social worker and personality factors that negatively affect his personality and may in end phases lead to burnout. In my thesis I elaborate a more detailed ideas about the work of social workers, the specifics of the profession and the possible crisis moments and factors for risk for workers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 11. 2011
Zveřejnit od: 1. 1. 2099

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Běla Hátlová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRYŠPÍNOVÁ, Michala. Osobnost sociálního pracovníka, pilotní studie. Ústí nad Labem, 2011. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 10. 11. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta