Ing. Katarína Štitnická

Bakalářská práce

Posúdenie významu bankových kritérií pri rozhodovaní o poskytnutí úveru

Assessment of the Importance of Banking Criteria when Deciding the Loan
Abstract:
The bachelor thesis focuses on the assessment of the significance of banking criteria in deciding whether to grant corporate loans subject to credit risk. The thesis is composed of five chapters. Introductory chapter is devoted to the nature of commercial banking and credit problems of small businesses. The next section focuses on bank lending facility through which banks provide loans. The third chapter …více
Abstract:
Cieľom bakalárskej práce je posúdenie významu bankových kritérií pri rozhodovaní o poskytnutí úveru firemnému klientovi s prihliadnutím na úverové riziko. Bakalárska práca je spracovaná do piatich kapitol. Úvodná kapitola je venovaná podstate komerčného bankovníctva a problému financovania malých podnikov. Nasledujúca časť je zameraná na úverové obchody bánk, prostredníctvom ktorých banky poskytujú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. František Jirásek, CSc.
  • Oponent: Ing. David Mareš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS