Ing. Zdeněk Habr

Bakalářská práce

Úvěrová analýza a úvěrový proces

Credit analysis and credit process
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Úvěrová analýza a úvěrový proces“ je analýza úvěrového procesu a popis vybraných metod hodnocení bonity klienta v komerčních bankách. První část je zaměřena na teorii úvěrového obchodu a úvěrového rizika. V dalších částech následuje popis jednotlivých fází úvěrového procesu, finanční a nefinanční úvěrová analýza a popis metod hodnocení bonity klienta jako jsou scoring a …více
Abstract:
The subject of the thesis "The credit analysis and credit process" is the analysis of credit process and description of selected methods to assess the creditworthiness of clients in commercial banks. The first part focuses on the theory of trade credit and credit risk. In other parts of the following description of the different phases of the credit process, financial and non-financial credit analysis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 9. 2011
  • Vedoucí: Ing. Peter Halický
  • Oponent: Ing. Jan Krajíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta