Bc. Dorota Nekolová

Bachelor's thesis

Srovnání švédských politických stran Nová demokracie a Švédští demokraté

Comparison of Swedish Political Parties Ny Democrats and Swedish Democrats
Abstract:
Tato bakalářská práce zkoumá rozdíly mezi dvěma švédskými extrémně pravicovými stranami Nová demokracie (Ny demokrati) a Švédští demokraté (Sverigedemokraterna). Práce uvádí do historie extrémní pravice v Dánsku a Norsku a zpracovává historii Nové demokracie a Švédských demokratů. Pro porovnání stran je použita komparace volebních programů stran, které vznikly před volbami roku 1991. Dále jsou v práci …more
Abstract:
This bachelor thesis examines the differences between two Swedish extreme right parties New Democracy (Ny demokrati) and Swedish Democrats (Sverigedemokraterna). The thesis introduces the history of the extreme right in Denmark and Norway and processes the history of the New Democracy and the Swedish Democrats. For the comparison of the parties, a comparison of the electoral programs of the parties …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 7. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 9. 2019
  • Supervisor: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Reader: Mgr. Alžbeta Jurkovičová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / Scandinavian Studies