Šimon Vontorčík

Bakalářská práce

Analýza a porovnání marketingových kampaní parlamentních politických stran s využitím principů business marketingu

Analysis and Comparison of marketing campaigns of parliamentary political parties using the principles of business marketing
Abstract:
The goal of this the bachelor thesis was to analyze and compare the marketing campaigns of political parties and their use of commercial marketing principles and tools. The method of qualitative comparative analysis was used and the research questions were answered using the method of in-depth interview as well as questionnaire. In both cases, the respondents were the leaders of selected political …více
Abstract:
Cieľom tejto bakalárskej práce bolo analyzovať a porovnať marketingové kampane politických strán a ich využitie princípov a nástrojov komerčného marketingu. Bola využitá metóda kvalitatívnej porovnávacej analýzy a výskumné otázky boli zodpovedané za pomoci metódy hĺbkového rozhovoru, respektíve dotazníku, v obidvoch prípadoch boli respondentmi vedúci predstavitelia vybraných politických strán, ktorými …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Alena Klapalová, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Dušan Mladenović

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta