Bc. Dorota Nekolová

Bachelor's thesis

Srovnání švédských politických stran Nová demokracie a Švédští demokraté

Comparison of Swedish Political Parties Ny Democrats and Swedish Democrats
Anotácia:
Tato bakalářská práce zkoumá rozdíly mezi dvěma švédskými extrémně pravicovými stranami Nová demokracie (Ny demokrati) a Švédští demokraté (Sverigedemokraterna). Práce uvádí do historie extrémní pravice v Dánsku a Norsku a zpracovává historii Nové demokracie a Švédských demokratů. Pro porovnání stran je použita komparace volebních programů stran, které vznikly před volbami roku 1991. Dále jsou v práci …viac
Abstract:
This bachelor thesis examines the differences between two Swedish extreme right parties New Democracy (Ny demokrati) and Swedish Democrats (Sverigedemokraterna). The thesis introduces the history of the extreme right in Denmark and Norway and processes the history of the New Democracy and the Swedish Democrats. For the comparison of the parties, a comparison of the electoral programs of the parties …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2019
  • Vedúci: Mgr. et Mgr. Eliška Straková
  • Oponent: Mgr. Alžbeta Jurkovičová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
Philology / Scandinavian Studies