Mgr. Hedvika Koďousková, Ph.D.

Doctoral thesis

Čínská zahraniční energetická politika

Chinese Foreign Energy Policy
Abstract:
Cílem disertační práce je přispět k porozumění čínské energetické politice v zahraničí, zhodnotit její význam a úspěšnost. K tomuto účelu jsou využity analytické perspektivy strategického přístupu k energetické bezpečnosti a státo-centrického realismu coby vodítek pro práci s případem. Práce se ptá, zda a jak jim čínská energetická politika v zahraničí odpovídá, tj. z teoretických přístupů generuje …more
Abstract:
The aim of the final thesis is to contribute to understanding of Chinese foreign energy policy; evaluate its significance and success. Two analytical perspectives are used for this purpose: the strategic approach to energy security and state-centric realism (theory driven case study). The main research questions ask, whether and how Chinese foreign energy policy reflects these approaches; i.e. a set …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 1. 10. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 12. 2012
  • Supervisor: doc. PhDr. Břetislav Dančák, Ph.D.
  • Reader: prof. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, Ph.D., doc. PhDr. Alexander Duleba, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií