Mgr. Katarína Kandová

Diplomová práce

Vliv judikatury Ústavního soudu na trestní právo procesní

Impact of the Czech Constitutional Courts Jurisprudence on the Criminal Procedural Law
Anotace:
Tato diplomová práce má ambici předestřít dosavadní vliv rozhodovací praxe Ústavního soudu na současnou podobu trestního práva procesního. Úvodem podá obecnou charakteristiku trestněprocesní judikatury Ústavního soudu, přičemž tuto následně demonstruje na jednotlivých derogačních nálezech rušících ustanovení trestního řádu a jejich dopadu na dotčené oblasti trestního procesu. Závěrem nastíní vliv dalších …více
Abstract:
This diploma thesis has an ambition to depict an actual influence of the Constitutional Court´s jurisprudence on the criminal procedural law. At the beginning, it presents a general characteristics of the Constitutional Court´s jurisprudence within the field of criminal proceedings that is consequently demonstrated by the Constitutional Court´s derogatory findings abrogating particular provisions of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Pavel Kandalec, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta