Martina Poživilová

Bakalářská práce

Postup orgánů činných v trestním řízení v přípravném řízení

The procedure of bodies involved in criminal proceedings in pre-trial proceedings
Anotace:
Tato bakalářská práce je zaměřena na činnost OČTŘ v prvotním stádiu trestního řízení, tedy v přípravném řízení. První část se zaměřuje na obecné seznámení s přípravným řízením a lehké nastínění orgánů, které se na něm svou činností podílejí. V dalších kapitolách jsou tyto orgány vymezeny velmi podrobně. Největší důraz je kladen na úkony provádějící policejní orgán v rámci prověřovací a vyšetřovací …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the activities of the CPT in the first stage of criminal proceedings, ie in pre-trial proceedings. The first part focuses on the general introduction to the pre-trial procedure and a light outline of the authorities involved in it. In the following chapters these authorities are defined in great detail. The greatest emphasis is placed on the actions carried out by …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Eva Vetýšková
  • Oponent: JUDr. Markéta Brunová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní