Bc. Artambo Benjamin Pangaribuan

Diplomová práce

Kompletní řešení vzduchotechniky pro rodinny dum budovy Building v Indonésii

Complete Solution of HVAC for Family House Building in Indonesia
Abstract:
This master thesis contains the solution design of single family house building located in Indonesia, South East Asian country. The mainly purpose of the thesis is to design cooling system using reversible heat pump inside the house to reach comfortable temperature for the occupants. Along with the cooling system include the ventilation design as the passive cooling, also observation of the feasibility …více
Abstract:
Tato diplomová práce obsahuje návrh řešení rodinného domu. Budova se nachází v Indonésii, jihovýchodní asijské zemi. Hlavní cíl práce je navrhnout systém chlazení pomocí reverzibilního tepelného čerpadla uvnitř domu tak, aby bylo dosaženo podmínek pohody prostředí pro obyvatele domu. Chladicí systém je součást vzduchotechnického systému a bude navržen jako pasivní chlazení. Budova je navržena tak, …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 8. 2015
Zveřejnit od: 26. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Martin Zálešák, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Pangaribuan, Artambo Benjamin. Kompletní řešení vzduchotechniky pro rodinny dum budovy Building v Indonésii. Zlín, 2015. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 26.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 26. 8. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe