Mgr. Monika Hajdová

Diplomová práce

Srovnání metod hodnocení žáků v plavecké výuce v Anglii a v České republice

Comparison of methods for rating pupils in swimming lessons in Great Britain and the Czech Republic
Anotace:
Diplomová práce s názvem Srovnání metod hodnocení žáků v plavecké výuce v Anglii a v České republice se zabývá v teoretické části metodikou plavání, strukturou vyučovacích hodin, zasazením plavání v RVP, hodnocením, a to konkrétně, co rozumíme pod pojmem hodnocení, jaké jsou funkce a typy hodnocení, jaké mohou nastat chyby při hodnocení a jak se těmto chybám vyvarovat, ale zejména systémem hodnocení …více
Abstract:
Thesis titled Comparison of methods of ratings of pupils in swimming teaching in England and in the Czech republic is engaged in the theoretical part of the methodology of swimming, the structure of the teaching hours, the position swimming in the RVP, ratings, and more specifically, what do we understand under the concept of evaluation, what are the functions and types of evaluation, what may occur …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Daniela Jonášová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta