Iveta Heclová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Možné přínosy poetoterapie v sociální práci s dětmi, které jsou umístěny v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc - Dětském centru Zlín

Possible benefits of poetry therapy in social work with children that are placed in establishment for children requiring immediate help - Dětské centrum Zlín, p. o.
Anotace:
Absolventská práce pojednává o možných přínosech využití poetoterapie, které jsou vnímány klienty a pracovníky v zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, Dětském centru Zlín, p. o. Teoretická část práce se zabývá obecnými fakty o terapii, biblioterapii, poetoterapii, sociální práci, včetně legislativního ukotvení náplně práce sociálního pracovníka. Praktická část práce byla realizována na oddělení …více
Abstract:
This thesis discusses the possibilities of using poetry therapy that are perceived by clients and workers in establishment for children in need of immediate help, Dětské centrum Zlín, p.o. Theoretical part of the thesis is focused on general aspects of therapy, bibliotherapy, poetotherapy, social work including legislative about social workers job. Practical part was done at department for children …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Lenka Tkadlčíková
  • Oponent: PhDr. Mgr. Jan Vančura, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc