Theses 

Klíčové ukazatele výkonnosti v rámci Corporate Performance Managementu (CPM) – Bc. Eva HOUDKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Ekonomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Obchodní podnikání

Bc. Eva HOUDKOVÁ

Diplomová práce

Klíčové ukazatele výkonnosti v rámci Corporate Performance Managementu (CPM)

Key performance indicators within Corporate Performance Management (CPM)

Anotace: Cílem této diplomové práce je posouzení jednotlivých přístupů k měření výkonnosti v souvislosti historického vývoje s důrazem na hodnotové řízení a Corporate Performance Management (CPM). Práce má v neposlední řadě za úkol analyzovat výkonnost podniku včetně navržení opatření pro její růst. Praktická část vyhodnocuje jednotlivé ukazatele výkonnosti a poukazuje na softwarové nástroje podporující CPM v daném podniku.

Abstract: The aim of this diploma thesis is to evaluate individual approaches to performance measurement connected to historical development with emphasis on Value Management and Corporate Performance Management (CPM). Last but not least, it is necessary to analyse the performance of the company, including proposing measures for its growth. The practical part evaluates individual performance indicators and points to software tools supporting CPM in the enterprise.

Klíčová slova: CPM, EVA, poměrové ukazatele, bankrotní modely, bonitní modely

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Antonín Šmejkal, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=52446 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Ekonomická fakulta

Jak správně citovat práci

HOUDKOVÁ, Eva. Klíčové ukazatele výkonnosti v rámci Corporate Performance Managementu (CPM). Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 24. 2. 2019 06:58, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz