Bc. Zuzana Vančurová

Diplomová práce

Finanční a nefinanční ukazatele v hodnocení podnikatelských subjektů

Financial and non-financial indicators in the assessment of business entities
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje hodnocení podniku pomocí finančních a nefinančních ukazatelů. Předmětem analýzy je INTERIA Znojmo s.r.o., podnik s téměř 25letou historií, zabývající se výrobou nábytku a sestavováním interiérů na zakázku. První část práce se zaměřuje na popis známých metod hodnocení podniku z finančního a nefinančního hlediska. V druhé části jsou tyto metody aplikovány na vybraný podnik …více
Abstract:
This diploma thesis deals with a business assessment using financial and non-financial indicators. The subject of the analysis is INTERIA Znojmo Ltd., a company which has been around for almost 25 years. Its focus is on manufacturing furniture and custom-made interiors. The first part of the thesis focuses on the description of known methods of business assessment from financial and non-financial point …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Dr. Ing. Olga Hasprová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vančurová, Zuzana. Finanční a nefinanční ukazatele v hodnocení podnikatelských subjektů. Liberec, 2019. diplomová práce (Ing.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta