Roman Chrenšť

Bachelor's thesis

Detection of Phishing Websites Using Certificate Transparency Logs

Detection of Phishing Websites Using Certificate Transparency Logs
Anotácia:
Táto práca je zameraná na detekciu phishingových stránok s využitím dát z Certificate Transparency logov. V práci predstavujeme Certificate Transparency projekt, pričom a zameriavame sa na získavanie informácií, ktoré sú použiteľné pri detekcii phishingových stránok. Práca obsahuje detaily implementácie nástroja na zber dát z Certificate Transparency logov, napísaného v jazyku Python. Taktiež sa venujeme …viac
Abstract:
This thesis focuses on detecting phishing websites using data from Certificate Transparency logs. In the thesis, we introduce the Certificate Transparency project and focus on obtaining information usable in the detection of phishing websites. The thesis contains implementation details of a tool for extracting data from Certificate Transparency logs written in the Python language. The thesis also includes …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedúci: RNDr. Martin Laštovička
  • Oponent: RNDr. Tomáš Jirsík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Bachelor programme / odbor:
Applied Informatics / Applied Informatics

Práce na příbuzné téma