Theses 

Promotion of Research and Development by Means of Cluster Brand Building – Bc. Hana Pokorná

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Hana Pokorná

Diplomová práce

Promotion of Research and Development by Means of Cluster Brand Building

Propagace výzkumu a vývoje prostřednictvím budování klastrové značky

Anotace: Práce se zabývá propagací výzkumného klastru prostřednictvím budování značky. Soustředí se na současnou situaci výzkumných klastrů, propagaci výzkumu a vývoje a budování klastrové značky. Primární data byla získána pomocí 2 metod, focus groups a hloubkových rozhovorů, které byly provedeny s představiteli (n = 15) 2 vybraných cílových skupin. Výsledkem je založení výzkumného klastru Stroke Brno společně s jeho brandovou strategií, zmapování klastrů a report obsahové analýzy, který shrnuje výsledky kvalitativní výzkum.

Abstract: The diploma thesis deals with promotion of research clusters by means of brand building. It focuses on a current situation of research clusters, research and development promotion and cluster branding. Primary data were collected by 2 qualitative research methods, focus group and in-depth interviews, which were carried out with representatives (n = 15) of 2 chosen target groups. The results are establishing research Stroke Brno cluster together with its branding strategy, cluster mapping and content analysis report summarizing the qualitative research results.

Klíčová slova: budování klastrové značky, Stroke Brno, hloubkový rozhovor, focus group, propagace výzkumu, budování značky, klastr

Keywords: brand building, cluster branding, the Stroke Brno, in-depth interview, focus group, research promotion, cluster

Jazyk práce: angličtina

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Jana Turčínková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/56505 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 21. 1. 2019 17:08, 4. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz