Pavla Henzlová

Diplomová práce

Testování teorie efektivních trhů.

Testing the theory of efficient markets
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá testováním slabé efektivnosti amerického, japonského, německého a českého trhu v období 1995 - 2015. V první části práce je uveden teoretický základ pro teorii efektivních trhů, její předpoklady, charakteristiky efektivního trhu a jeho modely. Dále jsou představeny metody testování slabé efektivnosti trhu a zmíněna efektivnost středněsilná a silná. Praktická část práce …více
Abstract:
This thesis is focused on testing the weak effectiveness of the US, Japanese, German and Czech market in the period 1995 - 2015. The first part contains a theoretical basis for the theory of efficient markets, the conditions, characteristics and models. Further test methods of weak market efficiency are presented and semistrong and strong effectiveness mentioned. The practical part deals with the introduction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2016
  • Vedoucí: Petr Musílek
  • Oponent: Jakub Cibulka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/49099