Bc. Hana Halenárová

Master's thesis

Misrepresentation of LGBTQ+ Characters on American Television Shows.

Misrepresentation of LGBTQ+ Characters on American Television Shows.
Abstract:
Cílem této práce je sledovat zobrazování LGBTQ+ postav na obrazovce v průběhu historie filmu a televize a porovnat tyto portréty s moderními. Negativní reprezentace LGBTQ+ postav byla nejpopulárnějším způsobem, jak je zobrazovat ve filmech nebo v televizi. V diplomové práci studujeme vliv televize na její publikum a jak negativní zobrazení LGBTQ+ ovlivňuje vnímání členů LGBTQ+ menšiny. Stereotypy a …more
Abstract:
The aim of this thesis is to observe depiction of LGBTQ+ characters on the screen throughout the history and compare these portrayal with the contemporary ones. Negative representation of queer characters used to be the most popular way of portraying them in movies or on television. In the thesis we study the influence of television on its audience, and how the negative portrayal impacts the perception …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 18. 6. 2018
  • Supervisor: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Reader: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.