Bc. Hana Halenárová

Master's thesis

Misrepresentation of LGBTQ+ Characters on American Television Shows.

Misrepresentation of LGBTQ+ Characters on American Television Shows.
Anotácia:
Cílem této práce je sledovat zobrazování LGBTQ+ postav na obrazovce v průběhu historie filmu a televize a porovnat tyto portréty s moderními. Negativní reprezentace LGBTQ+ postav byla nejpopulárnějším způsobem, jak je zobrazovat ve filmech nebo v televizi. V diplomové práci studujeme vliv televize na její publikum a jak negativní zobrazení LGBTQ+ ovlivňuje vnímání členů LGBTQ+ menšiny. Stereotypy a …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to observe depiction of LGBTQ+ characters on the screen throughout the history and compare these portrayal with the contemporary ones. Negative representation of queer characters used to be the most popular way of portraying them in movies or on television. In the thesis we study the influence of television on its audience, and how the negative portrayal impacts the perception …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2018
  • Vedúci: B.A. Jeffrey Alan Vanderziel
  • Oponent: doc. Michael Matthew Kaylor, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / odbor:
Philology / English Language and Literature

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.