Theses 

1. Teoretická práce: Střih televizních sportovních přenosů 2. Praktická práce:Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba – Lucie Plaširybová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Bakalářský studijní program / obor:
Teorie a praxe audiovizuální tvorby / Audiovizuální tvorba - Střihová skladba

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Lucie Plaširybová

Bakalářská práce

1. Teoretická práce: Střih televizních sportovních přenosů 2. Praktická práce:Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba

1. Theoretical Part: Editing of Live TV Sports Broadcasts 2. Practical Part: Audiovisual Work or Thematic Set of Audiovisual Works. Length at least 10 mins., editing

Anotace: Bakalářská práce se zabývá tématem střih televizních sportovních přenosů. V úvodní části se zamě-řuje na teoretická východiska a historický vývoj téhož tématu. Součástí této práce je snaha zmapovat způsoby práce obrazového střihače a vytvořit obecnou skladbu sportovních přenosů. V poslední řadě se zaměřuje na střihové trendy sportovních přenosů.

Abstract: This thesis deals with editing of live TV sports broadcasts. First part is sum of theoretical works about this theme as well as historical precedents. Main part offers theoretical base for work of editor for live-streamed sport events and prepares general overview of sport event editing pattern. In last part pre-sents actual tendency in sports broadcasts.

Klíčová slova: sport, sportovní přenos, živý střih, sekvenční střih, televize

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2015
  • Zveřejnit od: 12. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MgA. Libor Nemeškal

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 12.5.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 12. 5. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/wps/portal/eprihlaska-vysledky?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=37839 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Plaširybová, Lucie. 1. Teoretická práce: Střih televizních sportovních přenosů 2. Praktická práce:Audiovizuální dílo nebo tematický soubor audiovizuálních děl, délka minimálně 10 min., střihová skladba. Zlín, 2015. bakalářská práce (BcA.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 08:24, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz