Ing. Yvonne Mahdalová

Bakalářská práce

Životní cyklus produktu vybraného podniku

The life cycle of a product of selected company
Anotace:
Cílem bakalářské práce na téma „ Životní cyklus produktu vybraného podniku" je stanovení strategie pro další vývoj společnosti i nabízených služeb. Teoretická část práce stručně představuje jednotlivé životní fáze produktu, nejpoužívanější marketingové strategie a popisuje metody použité v praktické části práce. Praktická část práce pomocí analýz ověřuje předpoklady obdržené od vedení sledované společnosti …více
Abstract:
The aim of the baccalaureate thesis “The life cycle of a product of selected company“ is to determine a strategy for the development of selected company and offered services. Theoretical part of the thesis introduce briefly particular stages of the life cycle of a product, most used marketing strategies and describe methods used in the practical part of the thesis. The practical part of the thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. Ing. Bc. Petr Suchánek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Peter Marinič, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta