Pavlína STAROSTKOVÁ

Bakalářská práce

Využití bakterií rodu Lactobacillus v genetickém inženýrství

Application of Lactobacillus in Genetic Engineering
Anotace:
Bakterie rodu Lactobacillus jsou již dlouhou dobu využívány v průmyslové výrobě potra-vin a jsou známy svými příznivými účinky na zdraví lidí a zvířat. Laktobacily jsou všeo-becně považovány za bezpečné mikroorganismy (GRAS ? Generally Recognized As Safe), které jsou schopny přežít a kolonizovat střevní trakt. Vzhledem k potřebám průmyslu a možnostem bakterií rodu Lactobacillus vzrostl během několika …více
Abstract:
The bacteria of the Lactobacillus genus have been used in industrial food production for a long time and is known for its beneficial effects on human and animal health. Lactobacilli are generally considered to be safe microorganisms (GRAS ? Generally Recognized As Safe), which are able to survive and colonize the intestinal tract. In relation to the indus-try´s needs and Lactobacillus capabilities …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2013
Zveřejnit od: 15. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Magda Doležalová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

STAROSTKOVÁ, Pavlína. Využití bakterií rodu Lactobacillus v genetickém inženýrství. Kroměříž, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Chemie a technologie potravin-specializace Technologie mléka a mléčných výrobků

Práce na příbuzné téma