Mgr. Ivana Pešková

Bakalářská práce

Bakterie mléčného kvašení: cesta z laboratoře k praktickému uplatnění

Anotace:
Výzkumem a inovacemi se neustále zabývají na univerzitách, ve výzkumných ústavech a v průmyslových laboratořích. Výsledky výzkumů jsou publikovány ve vědecké literatuře, prezentovány vědecké komunitě na různých kongresech a symposiích a jsou rovněž šířeny pomocí přímých kontaktů odborníků a jejich spoluprací. Přenos výsledků výzkumu do průmyslového využití je však složitější než je všeobecně uznáváno …více
Abstract:
Research innovations are constantly occurring in universities, research institutions and industrial research laboratories. These are reported in the scientific literature and presented to the scientific community in various congresses and symposia as well as through direct contacts and collaborations. Conversion of these research results to industrially useful innovations is,however, considerably more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 5. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2006
  • Vedoucí: doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta