Alena DEMBITSKAYA

Bakalářská práce

Imunitní odpověď na Leishmániovou infekci

Immune response against Leishmania infection
Abstract:
Jednobuneční eukariotičtí paraziti rodu Leishmania jsou zodpovědní za heterogenní skupinu onemocnění nazývaných "leishmaniózy". Paraziti jsou šířeni pískovcem rodu Phlebotomus ve Starém světě a rodem Lutzomyia v Novém světě. Lidská leishmanióza je celosvětovou infekční nemocí, která se vyskytuje hlavně v tropických a subtropických oblastech. Leishmania je schopna přetrvávat v hostitelských buňkách …více
Abstract:
Unicellular eukaryotic parasites of the genus Leishmania are responsible for a heterogeneous group of diseases called leishmaniasis. The parasites are spread by sandflies of the genus Phlebotomus in the Old World, and of the genus Lutzomyia in the New World. Human leishmaniasis is a worldwide infectious disease, it occurs mainly in the tropic and subtropic areas. Leishmania is able to persist in host …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: Vyacheslav Yurchenko, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

DEMBITSKAYA, Alena. Imunitní odpověď na Leishmániovou infekci. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biologie / Systematická biologie a ekologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.